OFERTA

Każda technologia procesów wysokotemperaturowych wymaga, dla swojej najlepszej skuteczności, dobrze zaprojektowanych urządzeń cielnych, dobrze jakościowo wykonanej usługi instalacji oraz kontroli pracy całego układu. Nie mamy wpływu na proces technologiczny, ale w obszarze swojej działalności robimy wszystko, aby instalacja spełniała najwyższe standardy i oczekiwania klientów.

OFERTA

ANALIZA, KONCEPCJA ZABUDOWY I INSTALACJI MATERIAŁÓW
Zespół projektowy poprzez szczegółową analizę czynników pracy urządzenia, analizy danych procesowych, jego oczekiwanych wydajności, składu materiału wsadowego, trybu pracy, amplitudy oraz gradientu temperatur pracy przekazanych przez Klienta, przygotowują rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe. W ciągu kolejnych kroków, nasz zespół projektantów i technologów przygotowuje rekomendowane , zoptymalizowane pod względem kosztowym, technicznym oraz technologicznym rozwiązanie, które po akceptacji przez Klienta, stanowi bazę do rozwiązań projektowych.

KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla poszczególnych zadań projektowych sporządzamy dedykowaną dokumentację techniczną zawierającą:
– część rysunkową złożeniową oraz wykonawczą wraz ze szczegółami rozwiązań, dokumentację montażową wraz z sugerowaną kolejnością zabudowy i sposobem montażu,
– zestawienia gatunkowe i ilościowe wraz z rezerwami na bazie własnych doświadczeń w porozumieniu z sugestiami Klienta;
– rysunki i obliczenia konstrukcji wsporczych, pomocniczych, rusztowań, pomostów oraz maszyn i urządzeń
– opracowanie krzywej suszenia i wygrzewania obmurza po montażu,
– na zlecenie Klienta do dokumentacji dołączamy informacje do Planu BIOZ,
– na zlecenie Klienta przygotowujemy informacje do Planu Organizacji Robót (POR) oraz Planu Zapewnienia Jakości (PZJ).

DOSTAWA I INSTALACJA MATERIAŁÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ
W ramach realizacji projektu dostarczamy, instalujemy materiały oraz zabudowujemy instalacje, maszyny i urządzenia według wytycznych z dokumentacji technicznej uzgodnionej z klientem lub przez klienta dostarczonej. Dostawy oraz montaż i zabudowa prowadzone są pod nadzorem specjalistów, inżynierów branżowych. W razie potrzeb, podczas zabudowy kluczowych elementów instalacji, prowadzone są testy funkcjonalne urządzeń.

KOMPLEKSOWA REALIZACJJA ZADANIA
Realizacja kompleksowa przez firmę Ropczyce ENGINEERING zapewnia klientom:
– pełną obsługę w zakresie doboru materiału, ilości i typu formatów oraz doboru maszyn i urządzeń niezbędnych w procesie montażu
– przygotowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej wraz z analizą danych powstałych podczas zabudowy,
– zapewnienie nadzoru podczas prac, doradztwo i wsparcie techniczne
– wsparcie podczas wygrzewania lub w przypadku ustaleń pomiędzy stronami
– pełne prowadzenie dokumentacji włącznie z raportem z zabudowy, oceną realizacji całego zadania z rekomendacją na następne realizacje.

USŁUGI NADZORU NAD INSTALACJĄ MATERIAŁÓW ORAZ ZABUDOWĄ MASZYN I URZĄDZEŃ
Wykwalifikowana i doświadczona kadra nadzorcza zapewnia pełną kontrolę nad procesem montażu wyłożeń. Ciągły nadzór i prowadzenie dokumentacji fotograficzno-opisowej zapewnia śledzenie zabudowy robót zanikowych.

NADZÓR NAD PROCESEM ROZRUCHU URZĄDZENIA/INSTALACJI, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
W ramach kompleksowej realizacji zadania firma przewiduje także nadzór nad pracami rozruchu mechanicznego lub wygrzewania urządzenia. Z etapu rozruchu przygotowywana jest dokumentacja wraz z niezbędnymi szkicami i danymi (śledzenie krzywej suszenia, pomiary rozszerzalności, regulacja układów kompensacyjnych i inne).

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
Podczas procesu pracy urządzeń monitorujemy stan zużycia wymurówki, wyciągając wnioski na przyszłość co do dalszej optymalizacji materiałowej, gatunkowej lub do zastosowania nowych, usprawniających procesy zabudowy i pracy urządzenia, gatunków i formatów.

Dodatkowo oferujemy:

– badania laboratoryjne i oceny techniczne produktów procesów technologicznych;
– doradztwo i wsparcie przy projektowaniu nowych instalacji
– dostawa maszyn urządzeń niezbędnych przy procesie zabudowy;
– projektowanie oraz wykonanie szablonów, krążyn i rusztowań niezbędnych w procesie zabudowy (według projektów klienta lub własnych).