Realizacje

Nasze wybrane realizacje:

projekt + wykonanie 3 linii spalania odpadów medycznych, komunalnych i odzwierzęcych w zakresie konstrukcji i wyłożenia ogniotrwałego,

zaprojektowanie przebudowy hali produkcyjnej 800m2 w pełnym zakresie wraz z suwnicą 12,5t,

zaprojektowanie nowej wiaty szczelnej surowcowej 1000m2 wraz z układem wentylacji przemysłowej pyłów procesowych oraz termomodernizacją obu obiektów (kubatura około 20000m3).

projekty wyłożeń pieców do przemysłu stalowego, cementowniczego, wapienniczego, metali nieżelaznych,

projekty + wykonanie form do odlewania prefabrykatów z betonów ogniotrwałych,

projekt wyłożenia ogniotrwałego kotła energetycznego Jaworzno III – 910MW,

projekt okesonowania komory dopalania pieców anodowych obrotowych, którego celem było zwiększenie żywotności wyłożenia około 10 krotnie,

projekt modernizacji układu dmuchowego w piecu anodowym obrotowym,

projekt wyłożenia i dylatowania wanny odstojnika pieca szybowgo,

modernizacja wyłożenia oraz układu odlewania prętów miedzianych dla pieca IŁK16M,

projekt + wykonanie kompletnej linii technologicznej do topienia ołowiu (1 piec + układ załadunku, AKPiA itp.),

projekt wyłożenia górnej części pieca zawiesinowego,

projekt mocowania elastycznego wraz z wyłożeniem rynny przelewowej pieca szybowego,

projekt modernizacyjny wyłożenia pieca do topienia miedzi z induktorami.