O nas

Powołanie w kwietniu 2019 roku spółki Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o. jest kolejnym etapem rozbudowy potencjału w zakresie szeroko rozumianego inżynieringu i działalności usługowej w branżach zgłaszających popyt na ceramikę ogniotrwałą. Jedynym udziałowcem spółki są Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” SA. a przedmiotem działalności Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o. jest przede wszystkim inżynieria i związane z nią usługi doradcze i projektowe.
Utworzenie spółki Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o. jest konsekwencją realizacji celów strategicznych Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., określonych w dokumencie „Strategiczne kierunki rozwoju Spółki na lata 2017 – 2020”.

Zarząd Spółki

Krzysztof Miąso

Prezes Zarządu

Konrad Szeliga

Wiceprezes Zarządu

Misja

 

Misją spółki jest rozwijanie działalności inżynieringowej związanej z ceramiką ogniotrwałą w branżach obsługiwanych przez Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A., a także poszukiwanie nowych kontraktów w przemysłach wykorzystujących procesy wysokotemperaturowe, np. energetyka, ochrona środowiska.